Penningmeester

Hallo! Ik ben Mandy Verweij, lid van het vijfde bestuur van s.v. Plexus. Ik ben 21 jaar en zit in mijn vierde jaar van de opleiding Verpleegkunde. Ik ga de functie penningmeester van s.v. Plexus vervullen. Als penningmeester regel ik alles voor de vereniging wat met geld te maken heeft. In het begin van het verenigingsjaar maak ik een begroting en houd ik in de gaten of er niet te veel of te weinig geld wordt uitgegeven. Ook heb ik onder andere als taak om de contributie afteschrijven bij de leden en betaal ik alle facturen die s.v. Plexus binnen krijgt. Ik begin dit jaar met een half jaar vrij zodat ik mij volledig kan storten op mijn bestuursfunctie.

Vanaf het begin van mijn studie ben ik lid van s.v. Plexus. Het afgelopen jaar ben ik commissielid en penningmeester van de activiteitencommissie geweest. Hier heb ik al kennisgemaakt met het penningmeesterschap en ook veel leuke activiteiten georganiseerd. Met de ervaring die ik heb opgedaan, mijn enthousiasme en mijn motivatie hoop ik mijn functie goed te kunnen vervullen. Daarmee wil ik mijn steentje bijdragen aan een mooi verenigingsjaar samen met het vijfde bestuur!

Naast de taken voor s.v. Plexus en het studeren, werk ik bij de thuiszorg. Ik woon sinds kort in Nijmegen en ik vind het leuk om een biertje te drinken in de stad of lekker te lunchen met vrienden. Ook houd ik van de Nijmeegse sfeer en van een feestje. Dit is dan ook de reden dat bijna geen activiteit van s.v. Plexus mis. Mocht je een vraag hebben en je komt mij tegen op een activiteit van s.v. Plexus spreek mij dan gerust aan, anders kun je mij mailen op penningmeester@svplexus.nl!


PlexusBestuur2018-2797.jpg
Penningmeester s.v. Plexus 2018-2019