Visie en Missie

Visie

De studievereniging is een vereniging voor studenten van verpleegkunde en wil meer binding creëren tussen de studenten van deze opleiding. De opleiding bestaat uit ongeveer 1.200 studenten en ongeveer een derde van de studietijd wordt op stage doorgebracht. Tijdens stageperioden verliezen studenten hun medestudenten soms uit het oog. Binnen de opleiding zijn er weinig laagdrempelige mogelijkheden voor sociaal contact.

Hierdoor was er weinig binding tussen de studenten en weinig betrokkenheid met de opleiding en de HAN. Naast meer binding tussen de studenten wil s.v. Plexus studenten de mogelijkheid bieden om het studentenleven te ervaren. Wij denken dat we een positieve invloed kunnen hebben op de opleiding. Studenten raken meer betrokken bij de opleiding en ook op de nieuwe studenten zorgt het voor een positievere indruk van de opleiding. We laten zien dat er ook ruimte is voor wat de student wil en wat hij/zij belangrijk vindt.

Missie

s.v. Plexus, de studievereniging voor Verpleegkundestudenten aan de HAN wil binding creëren tussen verpleegkundestudenten en met de opleiding.

De volgende speerpunten zijn hierbij van belang:

  • Het bieden van ontspannende activiteiten buiten de opleiding om.
  • Het geven van een gevoel van betrokkenheid en zeggenschap bij de opleiding.
  • Mogelijkheden bieden tot het uitbreiden van het eigen netwerk binnen en buiten de opleiding.
  • Het uitbreiden van kennis en het vinden van verdieping door middel van studie-gerelateerde activiteiten.
  • Het verbeteren van het leerproces van de student door studiehulp.

Onze sponsoren