Visie en Missie

De visie van s.v. Plexus

Studievereniging Plexus is vernoemd naar een vlechtwerk van bloedvaten en zenuwen in het lichaam. Een constructie met meerdere verbindingen van en naar elkaar, wat ook kenmerkend is voor de studievereniging Plexus. Een organisatie van, met en voor elkaar, die de student positief ondersteunt gedurende zijn opleiding Verpleegkunde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Gemiddeld brengt een student één derde van zijn opleiding door op stage. Het contact met zijn medestudenten en de opleiding verminderd hierdoor. Binnen de opleiding zijn er weinig laagdrempelige mogelijkheden voor sociaal contact.  


Als studievereniging Plexus bieden wij studenten van de opleiding Verpleegkunde (niet)-studie gerelateerde activiteiten. Daarnaast heeft de student de mogelijkheid om zijn/haar netwerk te verbreden, zijn/haar vak gerelateerde kennis te verbreden, ontspanning te bieden en hem/haar te motiveren voor zijn/-haar verdere studie en loopbaan. 


s.v. Plexus is in 2017-2018 gefuseerd met HANAV en hiermee kunnen ook afgestudeerde verpleegkundigen met elkaar in contact gehouden/-gebracht worden. Daarnaast willen we bereiken dat de verbondenheid tussen afgestudeerde verpleegkundigen en de opleiding wordt vergroot. Dit met als doel om studenten van de opleiding beter voor te bereiden op hun loopbaan en inzicht te kunnen bieden in de baanmogelijkheden door in contact te komen met de alumni-leden van studievereniging Plexus.


Missie van s.v. Plexus​

Studievereniging Plexus, de studievereniging voor de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, wil binding creëren tussen verpleegkundestudenten met de opleiding en professionals. De volgende speerpunten zijn hierbij van belang: 

  • Het bieden van een mogelijkheid van het uitbreiden van kennis en deskundigheid en het vinden van verdieping door middel van lezingen, symposia, studie gerelateerde activiteiten en contact met werkende alumni-leden van studievereniging Plexus; 

  • Het bieden van studiehulp met als doel om de leerprestaties en leerproces van de student te ondersteunen en te verbeteren; 

  • Het bieden van ontspannende en motiverende activiteiten buiten de opleiding om; 

  • Het bieden van de mogelijkheid voor zeggenschap en betrokkenheid bij de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 

  • Het bieden van een mogelijkheid voor het uitbreiden van het eigen netwerk binnen en buiten de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 

  • Het bieden van de mogelijkheid om zijn/-haar vakkennis te kunnen toepassen in het buitenland met bijvoorbeeld het adoptietraject in Tanzania. Hierbij hebben Plexus leden voorrang op niet-Plexus leden. 


Onze samenwerkingspartners