Secretaris

Hoi! Mijn naam is Max Bouckaert, ik ben 21 jaar en inmiddels alweer derdejaars student. Binnen het vijfde bestuur ga ik de functie van secretaris vervullen. Dat houd in dat ik het ledenbestand en de bestuursmail beheer, de nieuwsbrief opstel en notuleer tijdens de vergaderingen. Vorig jaar ben ik lid geweest van de activiteitencommissie en ik hoop dat ik de ervaring die ik toen heb opgedaan, goed kan gebruiken in dit bestuursjaar. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!

In het eerste semester van dit jaar ga ik stagelopen op de PAAZ in het Rijnstate en in het tweede semester zal ik mijn scriptie gaan schrijven. In mijn vrije tijd ga ik graag stappen en ik houd dus wel van een feestje, op bijna alle Plexus feestjes en andere activiteiten zal je mij dan ook tegen komen. Ook sport ik graag, wat mijn lichaam dan weer mooi in balans houd tegenover alle biertjes die naar binnen gaan!

Wil je graag met mij in contact komen? Je kunt mij gerust aanspreken tijdens de activiteiten of je kunt mij mailen op secretaris@svplexus.nl  

PlexusBestuur2018-2790.jpg
Secretaris s.v. Plexus 2018-2019