8. Studentenkamer HAN

8. Studentenkamer HAN

In de studentenkamer van deHAN University of AppliedSciences aan de Kapittelwegbevindtzich de voorraad van de vereniging. In het jaar 2018-2019 is er een kluis met slot aangeschaftwaarin de kas bewaard wordt. De sleutel van de studentenkamer kan worden opgehaald bijde receptie van deHAN University of Applied Sciences,op vertoon van een collegekaart. Destudentenkamer kan door leden worden gebruikt voor vergaderingen en verkoop vankaartjes/ acties van activiteiten. Het bestuur zal regelmatig aanwezig zijn voor hetbeantwoorden van vragen van de leden.

Onze samenwerkingspartners