3. Beleidsplan en jaarverslag


3. Beleidsplanenjaarverslag

Het bestuur stelt aan het begin van het jaar een beleidsplan op, bestaande uit de begroting, de balans en de geplande activiteiten. Het vijfjarenplan wordt hierin als hulpmiddel gebruikt. Dit verslag wordt gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering. De realisatie moet worden goed gekeurd en de penningmeester moet zijn of haar verwachte uitgaven kunnen verantwoorden.

Halverwege het jaar vindt de derde Algemene Ledenvergadering plaats waarin het tussenresultaat door de penningmeester wordt gepresenteerd. Deze vergadering vindt altijd plaats op de eerst woensdag van de maand februari. Aan het eind van het jaar wordt tijdensde wissel-ALV het jaarverslag gepresenteerd met daarin de behaalde doelen en het financiëlejaarverslag door de penningmeester

Onze samenwerkingspartners